RO

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru

prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea

nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17 din

24 august 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, adoptată în

temeiul art. 1 pct. IX din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de

a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 653 din 25 august 2016, cu următoarea modificare:

- Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articol unic. – (1) Termenul pentru obţinerea autorizaţiei de

securitate la incendiu prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006

privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările

ulterioare, se prorogă până la data de 30 septembrie 2017.

(2) Beneficiarii care depun până la data de 30 septembrie 2017,

documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu sau au

proiecte în avizare pentru finanţare, sunt exceptaţi de la aplicarea amenzilor,

dacă termenul de conformare nu depăşeşte 31 decembrie 2017.”

2

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia

României, republicată.

p. PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE

SENATULUI

PETRU – GABRIEL VLASE CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti,

Nr.

Hozzászólás (0 Hozzászólások)